top of page
IMG_8569.jpg
  • topogrāfiskā uzmērīšana - izstrādājam dažāda apjoma topogrāfiskos plānus;

  • kadastrālā uzmērīšana - nodrošinām visu veidu pakalpojumus, kas saistīti ar jebkura veida nekustamā īpašuma robežu plāna izgatavošanu;

  • zemes ierīcības projektu izstrāde - piedāvājam visu veidu konsultācijas un mērniecības pakalpojumus zemes ierīcības projektu izveidei.

Mērniecības daļas vadītājs: Ģirts Reiters

Mērniecība

bottom of page